Pladsen koster kr. 9.880,00 pr måned. Heraf udgør  egenbetaling kr. 2.800,00

Tilskud fra Egedal Kommune kr. 7.080,00 (2022). Du betaler ikke skat af tilskuddet, da jeg betaler skat af min fulde løn. Tilskuddet kan variere fra år til år.

Det er simpelt at søge tilskuddet, hvilket vi gør sammen og jeg sender ansøgningen til kommunen.

Der betales i 12 måneder om året.

Vi underskriver også en pasningsaftale, med opsigelsesvarsel og andre praktiske ting, der skal være i orden.

 

Søskendetilskud

Er der i hjemmet flere børn der er indmeldt i institution / dagpleje / SFO, ydes der søskenderabat på den billigste plads.

 

Hvad koster privat børnepasning i forhold til kommunal dagpleje og vuggestue?

Kommunal dagpleje kr. 3.619 Merpris kr. 819,00

Merpris pr år kr 9.828,00

Kommunal vuggestue inl. madordn. kr. 3.760 inkl. mad. Merpris kr. 960,00

Merpris pr år kr 11.520,00

 

 

 
Regler for tilskud

For at være berettiget til tilskud fra kommunen, er det vigtigt, at du har fået tilbudt en kommunal dagpleje eller institutionsplads. Har du ikke det, kan der ikke ydes tilskud til en privat plads.

Har dit barn allerede en kommunal institutionsplads, kan denne opsiges med 2 måneders varsel til den første i måneden, og dit barn kan derefter starte i den private pasningsordning med tilskud. Bemærk, sig aldrig NEJ TAK til en kommunal plads, før du er helt sikker på at jeg har den ønskede plads til jer, da der kan være venteliste. 

Tilskud gives efter § 80 i dagtilbudsloven og søges hos pladsanvisningen. Vi ansøger sammen og det er meget nemt. Jeg ordner papirarbejdet.

Tilskud kan tidligst bevilges fra den 1. i måneden efter den måned ansøgningsskemaet er modtaget på pladsanvisningen

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål i forbindelse med tilskud til privat børnepasning så kontakt kommunen.

jonna.nielsen@egekom.dk er ansvarshavende omkring tilskud tlf 72599302

 

Børn fra andre kommuner

Jeg kan som privat børnepasser jf. fritvalgsordingen, passe børn fra andre kommuner. Da tilskuddet varierer fra kommune til kommune, er prisen ikke den samme for børn udenfor Egedal Kommune.